Anketa: Ne treba srušiti Krstionicu na Prevlaci (93,96%)

Na naše pitanje: Da li treba srušiti Krstionicu na Prevlaci? pozitivno je odgovorilo 159 građana ili 6,04% a negativno 2.474 ili 93,96%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li će se Arsenal plasirati u baraž za popunu Prve fudbalske lige?