Anketa: Ne učestvuju u javnim raspravama u Tivtu (87,1%)

Na pitanje u našoj anketi: Učestvujete li u javnim raspravama u Tivtu? pozitivno je odgovorilo 20 građana ili 12,9% a negativno 135 ili 87,1%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste kreditno zaduženi?