Anketa: Nezadovoljni uređenošću tivatskih plaža (80,24%)

Na naše pitanje: Da li ste zadovoljni uređenošću tivatskih plaža? – pozitrivno je odgovorilo 50 građana ili 19,76% a negativno 203 ili 80,24%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li vam se dopao festival Mediteranske note?