Anketa: Nije opravdana odluka Vlade CG da zemljište na Aerodromu Tivat postane državno vlasništvo (86,86%)

Na pitanje u našoj anketi: Da li je opravdana odluka Vlade CG da zemljište na Aerodromu Tivat postane državno vlasništvo? – pozitivno je odgovorio 51 građanin ili 13,14% a negativno 337 ili 86,86%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni radom JP“Morsko dobro“?