Anketa: Novu 2019. na Pinama će dočekati 50,42%

Na naše pitanje: Da li ćete Novu 2019. dočekati na Pinama? pozitivno je odgovorilo 178 građana ili 50,42% a negativno 175 ili 49,58%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li vjerujete crnogorskom sudstvu?