Anketa o percepciji korupcije na lokalnom nivou

Na temu „Percepcija korupcije na lokalnom nivou“ u Tivtu je toku anketa građana. Nosilac posla je Alternativni kreativni centar „Pravi put“. Za taj posao angažovano je 6 anekatara koji su prošli obuku i koji će biti na usluzi građanima tokom ispunjavanja ankete na terenu, objasnio je predsjednik NVO „Pravi put“, Đorđe Trajčevcki.

Anketa je počela 20.maja i trajaće do 10,juna. Anketom će biti obuhvaćeno 240 građana, odnosno 2 posto od ukupnog radno sposobnog stanovništva. Pola od toga obaviće anketari na terenu, a drugi dio anketiranja radiće se online preko sajta Opštine Tivat.

Upitnik sadrži 21 pitanje, a odnose se na informisansot građana o prevenciji korupcije, šta očekuju od lokalnih vlasti, nevladinog sektora u borbi protiv korupcije.

U anketi koja je anonimna, zastupljeni su građani po polu obrazovanju i starosti, a istraživanje će pokazati stepen zadovoljstva, kao i iskustva građana sa korupcijom. Na taj način doprinosi se i implementaciji Lokalnog akcionog plana za borubu protiv korupcije, saopštili su organizatori.

Iz NVO su pozvali građane da uzmu učešće u tom istraživačkom postupku jer smatraju da je od zajedničkog interesa.

Anketi je prethodla javna tribina na kojoj je na temu „Efikasna implementacija planova integriteta“ kao mehanizma borbe protiv korupcije, govorio Goran Durutović iz Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore.

Cilj projekta je da se putem istraživanja javnog mnjenja lokalne društvene zajednice sazna stepen zadovoljstva  korisnika usluga građana Tivta kroz nivo percepcije korupcije, kao i njihovo iskustvo sa korupcijom, a sve u cilju poboljšanja  kvaliteta uslova života  kao izraz težnje ka uspešnoj lokalnoj zajednici i preuzimanja odgovornosti u donošenju odluka javnih politika u prevenciji korupcije.

Ideja za projekat potekla je od Radne grupe za izradu, praćenje i sprovođenje mjera Akcionog plana, a opštinska Komisija za raspodjelu sredstva NVO sektoru prepoznala je značaj teme i podržala projekat opredjeljenjem sredstava za taj posao.

Nakon završene ankete planirano je da se uradi analiza. U prvoj verziji to će biti najbitniji i najzanimljiviji odgovori iz ankete. U flajeru će se iznijeti ključno za to istraživanje odnosno za potrebe lokalne samouprave i građana, rekao je Trajčevski.