Anketa: Vlasnici pasa u Tivtu ponašaju se neodgovorno (86,27%)

U našoj anketi na pitanje: Da li se vlasnici pasa u Tivtu ponašaju odgovorno? pozitivno je odgovorilo 35 građana ili 13,73% a negativno 220 ili 86,27%.

Naše pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li Opština ntreba da formira Televiziju Tivat?