Anketa: Zadovoljni dočekom Nove godine na Pinama (61,89%)

Na naše pitanje: Da li ste zadovoljni dočekom Nove  godine na Pinama? pozitivno je odgovorilo 190 građana ili 61,89%, a negativno 117 ili 38,11%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li vjerujete institucijama sistema u Crnoj Gori?