Turistička organizacija Tivat najavljuje Bokešku maslinu, koja će se u organizaciji Maslinarskog društva „Boka“ održati danas od 18h na rivi Pine. Manifestacija na kojoj se promovišu blagodeti masline, prehrambeni i kozmetički proizvodi na bazi iste, kao i suveniri izrađeni od stabla masline, obilježila je ljetnju...

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj organizovao je Eko-kamp, kojom prilikom su učenici VI razreda OŠ „Drago Milović“ i OŠ „Branko Brinić“, koji su sa svojim nastavnicama, predstavnicima Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), kao i predstavnicima tog Sekretarijata, posjetili park prirode „Ulcinjska...

Danas su nastavljeni su radovi na revitalizaciji dendroflore Velikog gradskog parka, u cilju unapređenja opšteg stanja ovog zaštićenog prirodnog dobra. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat posadili su oko 40 sadnica ukrasnog drveća i žbunja, i to vrsta koje su već zastupljene u parku.

Militarizam nije samo prisustvo rata već obuhvata vrijednosti koje su zasnovane na patrijarhalnim normama (hjerarhija, autoritet, poslušnost, muška snaga, ženska briga). Kulture militarizma omogućavaju da  se bez kažnjavanja sprovode  mizogini, rasistički, homofobni, klasni i ksenofobični programi  sa ciljem da se održi moć i kontrola.

Izložba strip crteža ŽIVOT ROMSKOG NARODA autora Slobodana Boba Lalaevića biće otvorena u Galeriji Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor u ponedeljak  23. septembra 2019.g. Izožbu će otvoriti Dejvid Sejdović, direktor Fondacije “Ruka prijateljstva” i Tatjana Miljenović, vd direktorice Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor. Organizatori izložbe  su  Fondacija Ruka Prijateljstva  i JU...