Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je ove sedmice zaključilo Ugovor sa kompanijom “DECOM MONTENEGRO” za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pješačke staze uz more od crkve SV. Roko do Lepetana u dužini 2,2 km. Projektant je dužan da izradi i Elaborat za procjenu uticaja na životnu sredinu, saopštili su iz Morskog dobra.