Odbornički klub Socijaldemokratske partije u Skupštini opštine Tivat odlučio je da mjesečne odborničke naknade za mjesec mart uplati na žiro račin Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, o čemu su obavijestili nadležnu službu opštine.