Podaci lokalne Turističke organizacije govore da u Tivtu na današnji dan boravi ukupno 509 registrovanih gostiju , od čega je stranih 505, a domaćih samo 4. Najveći broj turista ,443, koristi privatan smještaj u našem gradu, dok ih je 66 u hotelima....