Red Nose Day ili Dan crvenog nosa je humanitarna akcija koja je veoma popularna u Velikoj Britaniji ali i širom svijeta gdje učestvuju poznate ličnosti, fudbaleri, glumci, itd. Kao i prije dvije godine Britanska internacionalna škola Arcadia Academy pridružuje se ovom dogadjaju kao jedina škola na Balkanu koja obilježava ovaj dan.

Djeca su sinoć u kontejneru blizu škole pronašla psa, nakon čega su ga izbavila, nahranila i sredila. Pas je trenutno smješten, a vlasnici se mogu javiti na broj 069/224-288....

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 21.03.2019. godine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „Monte - CO” d.o.o. iz Budve, XVI Ul. br. 21, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog kablovskog voda na katastarskim parcelama br. 1034, 4881, 4893, 992/1, 959/1, 4892/1 KO Tivat, na katastarskim parcelama br. 745, 731/3, 731/1, 737 KO Donja Lastva i na katastarskim parcelama br. 508, 509, 472 KO Lepetani, opština Tivat.

Red Nose Day ili Dan crvenog nosa je humanitarna akcija koja je veoma popularna u Velikoj Britaniji ali i širom svijeta gdje učestvuju poznate ličnosti, fudbaleri, glumci, itd. Kao i prije dvije godine Britanska internacionalna škola Arcadia Academy će se pridružiti ovom dogadjaju kao jedina škola na Balkanu koja obilježava ovaj dan.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe u februaru je, prema podacima Monstata, iznosila 639,1 euro, što je 0,6 odsto više u odnosu na januar. “Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 266,1 euro, što je 1,3 odsto više u odnosu na januar”, navodi se u saopštenju.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana pozorišta za djecu i mlade, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti opštine Tivat danas je organizovao predstavu za djecu sa lutkom Ljutkom “Dječja prava i zabava”, u izvođenju Dječjeg pozorišta Stanković iz Nikšića ( Šanta Panta), namjenjenu djeci iz JPU”Bambi” i...