"Analiza vrhunskih umjetničkih ostvarenjâ- zbog narušavanja njihovog unutarnjeg organskog jedinstva i sklada do kojeg pri analitičkom postupku neminovno dolazi- ponekad zaista djeluje kao grijeh i zločin. Pa ipak: analitičko seciranje i (privremeno) razlaganje uzajamne povezanosti motivâ- naravno, ako su u interpretativnom pogledu adekvatni i smisleni- neophodni su za otkrivanje dubljih značenjâ jedne umjetničke cjeline te za transfer tih značenjâ i njihov uticaj na intelektualno-duhovno biće recipijenatâ određenog umjetničkog djela", ističe Miomir Abović u autorskom tekstu.