Baković: Gradjani u nedovoljnoj mjeri traže zaštitu svojih prava

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravi danas sa saradnicima u Tivtu u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Ovom prilikom neposredno je primao pritužbe i razgovarao sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
Prijem građanki/na u Tivtu je počeo u 11 sati, u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat i traje do 15 h. Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pritužbom.
Zaštitnik Šućko Baković je zahvalio lokalnom mediju Radio Tivtu koji je obavijesti gradjane o njihovom boravku u našem gradu, istakavši da je broj pritužbi iz Tivta porastao.
“Do sada je šest, sedam gradjana došlo i tražilo našu pomoć i zaštitu. Mi svake godine obilježavamo Dane zaštitnika u opštinama u Crnoj Gori, na taj način želimo da približimo instituciju gradjanima, da im predstavimo naš mandat, naša zakonska ovlašćenja i da im omogućimo da neposredno podnose pritužbe ili da razgovaraju sa nama o problemima koji ih tište u ostvarivanju njihovih prava. Posmatrano na godišnjem nivou, nekoliko godina unazad iz Tivta se našoj instituciji obraćalo 10-11 gradjanki/na, a u 2017. godini bilo ih je 18, znači imali smo blagi rast i to je glavni razlog zašto smo se odlučili da danas boravimo ovdje, iako smo bili prije 2. godine, mislili smo da je potrebno da dodjemo i podsjetimo gradjane da institucija postoji i da može da im pomogne u ostvarivanju njihovih prava. Danas su se obraćanja, tj. pritužbe odnosile na zaštitu imovinsko-pravnih odnosa, zaštitu prava na imovinu i mirno uživanje imovine. Imali smo nekoliko slučajeva koji su se odnosili na ostvarivanje stanarskog prava ranijih pripadnika oružanih snaga Jugoslavije, a sada oružanih snaga Crne Gore”- istakao je Baković.
On je ocijenio da je u 2017. godini bilo napredka kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava, ali da stanje i dalje nije zadovoljavajuće. Po njegovim riječima taj napredak je posebno vidjljiv kada je u pitanju zakonodavstvo, odnosno uskladjivanje sa Evropskim zakonodavstvom i medjunarodnim konvencijama kojima je Crna Gora kao država pristupila. Kada je u pitanju implementacija zakona tu se javljaju problemi, ističe Baković, ali da su ti problem bili prisutni i ranijih godina, negdje je napredak izraženiji, negdje ima stagnacije, ali da se stanje još uvijek ne može ocijeniti zadovoljavajuće.
Baković smatra da gradjani nemaju naviku i da u nedovoljnoj mjeri traže zaštitu svojih prava.
Dani Zaštitnika biće nastavljeni sjutra i prekosjutra u Kotoru – hotel Cattaro.