Besplatni udžbenici za đake prvake

Opština, uz koordinaciju Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, će i ove godine obezbijediti komplete knjiga za đake prvake osnovnih škola sa teritorije opštine Tivat.
Takođe, za učenike RE populacije, Opština Tivat će omogućiti školski pribor, dok će Ministartsvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo prosvjete obezbjediti besplatne udžbenike.
Ovo je treća godina zaredom gdje Opština Tivat nastavlja praksu pružanja podrške đacima prvacima i njihovim roditeljima. Opština Tivat će u koordinaciji sa tivatskim osnovnim školama blagovremeno obavijestiti djecu i roditelje o načinu preuzimanja udžbenika.