Zeljka Stevovic

Besplatno zimovanje na Ivanovim koritima

Djeca koja su korisnici Centra za socijalni rad sa sjedištem u Tivtu, sjutra odlaze na sedmodnevno besplatno zimovanje na Ivanovim koritima, kazala je rukovodilac tivatske ekspoziture Željka Stevović.
„Zakonom o socijalnoj dječijoj zaštiti predvidjeno je da djeca korisnici materijalnog obezbjedjenja i koja su na usluzi smještaja imaju pravo na besplatno -zimovanje u trajanju od sedam dana. Tu spadaju djeca od 7-14 godina, a ono što je veoma važno reći jeste da sa njima boravi vaspitač. Potrebno je da sa sobom imaju uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu i potvrdu ljekara da mogu boraviti u kolektivu, a JU“Lovćen-Bečići“ obezbjedjuje ljekarsku brigu i pomoć ukoliko bude neophodno“.
Ove godine dostupno je 40 mjesta za djecu, ali je prijavljeno tek troje djece. Iz Centra za socijalni rad pozivaju roditelje da svoju djecu prijave do kraja današnjeg dana jer već ujutru je organizovan polazak, a na Lovćenu borave do 22. januara. Stevović ističe da su roditelji, iz praktičnih razloga, više zainteresovani za ljetovanja nego za zimovanja.
„Moram prvo reći da djeca imaju pravo na besplatno zimovanje i ljetovanje. Ono što naša iskustva pokazuju je da su više zainteresovani za ljetovanje, to mi razumijemo, da kažem iz praktičnih razloga, jer je roditelju sada mnogo zahtjevnije pripremiti dijete za boravak na snijegu i mnogo skuplje, jer im je neophodna sva dodatna oprema. Medjutim i tu se nekako snalazimo, pa ako neko izrazi taj problem onda ih upućujemo na Crveni krst koji im često izlazi u susret, tako da se opet može naći neko rješenje“.
Pored tih socijalnih davanja i usluga, Stevović ističe onaj važniji segment njihovog poslovanja a to su usluge socijalne i dječije zaštite, podrška za život u zajednici, savjetodavne usluge, smještaj u hraniteljske porodice, kao i intervencije koje su organizovane kroz pripravnost od 24 sata. Ona je kazala da tokom ovih prvih dana 2019, godine nije bilo hitnih intervencija, ali je period prije Nove godine bio dinamičan za njih. Kada je riječ o hraniteljstvu, poziv za hraniteljske porodice je uvijek otvoren i čak šta više dobrodošao, jer je to jako human i lijep posao.