Bloh: Crna Gora bogata vodom

Svjetski Dan voda, 22. mart, danas se obilježavao pod motom „Nikog ne ostaviti po strani“, a tim povodom je u multimedijalnoj sali Opštine večeras održana tribina na temu „Upravljanje vodnim resursima u kontekstu standarda direktiva EU“, na kojoj su govorili predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac i docent Helmut Bloh, ekspert za vode i konsultant na poglavlju 27.
Moderator tribine bila je sekretarka Sekretarijata za komunalne djelatnosti i saobraćaj, Tatjana Jelić.

Govoreći o vodnim resursima, predsjednik opštine je rekao da je Crna Gora blagoslovena država. „Teritorija opštine Tivat ima permanentno vodosnabdjevanje, cjelokupno područje opštine je snabdjevano pitkom vodom tokom cijele godine, bez restrikcija i ogranuičenja“, kazao je Kusovac navodeći da se snabdjevanje obezbjeđuje sa lokalnog izvorišta Plavda i Regionalnog vodovoda.

Kusovac je istakao da se redovno vodosnabdjevanje postiže redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda, obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda, izvođenjem priključaka za nove objekte, planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode i permanentnim analizama.

„Tivat raspolaže vodovodnom mrežom koja pokriva skoro cjelokupnu teritoriju opštine (95%) i ima ažuriranu evidenciju priključaka“, rekao je predsjednik opštine i naglasio da se odvođenje otpadnih voda vrši kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo- Tivat- Solila, preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila i glavnim kolektorom Krašići- Obala Đuraševića sa 10 pumpnih stanica.

Planovi Opštine, prema riječima Kusovca, su nastavak izgradnje kanalizacionog sistema, osavremenjivanje postojećih softverskih sistema, a permanetno se edukuju i kadrovi za poboljšanje rada u oblasti finansija i planiranja. „Kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže i izgradnju novih rezervoara za vodu, očekujemo da ćemo unaprijediti vodosnabdijevanje“, istakao je predsjednik opštine Tivat.

„U skladu sa evropskim direktivama naše gazdovanje vodnim resursima podrazumijeva: održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije; uvođenje energetski efikasnijih tehnologija i korišćenje obnovljivih prirodnih resursa; upotrebu proizvoda, procesa i tehnologija koje manje ugrožavaju životnu sredinu; preduzimanje mjera prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu; kontrolu aktivnosti i rada postrojenja koja mogu pretstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi“, rekao je Kusovac, naglasivši da Tivat mora da, poštujući principe održivosti, iskoristi bogate prirodne resurse kojima raspolaže, stavljajući ih u funkciju realizovanja razvojnih projekata u cilju bržeg ekonomskog razvoja opštine i cijele države.

Govoreći o poglavlju 27 i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ekspert za vode i konsultatnt na poglavlju Helmut Bloh je rakao da se, ako Crna Gore uđe u EU, kroz pregvore mijenjaju nacionalni propisi kako bi se uskladili sa propisima Evropske unije. Isto tako preduzimaju se određeni koraci kako bi se to zakonodavstvo pretočilo u praksu. To nije, kako je naveo, samo pitanje papirologije nego i praćanje rada pogona za tretman otpadnih voda.

On je izrazio zadovoljstvo što za ovogodišnji Dan voda govori u Tivtu, koji se snabdjeva pitkom vodom vrhunskog kvaliteta sa izvorišta „Bolje sestre“, ali se može pohvaliti i savremenim postrojenjem za tretman otpadnih voda.

Najveći izazov sa aspekta voda i zadovoljenja standarda u toj oblasti u Crnoj Gori biće pitanje tretmana otpadnih voda. Pošto se Crna Gora nada da će pristupiti EU do 2025. godine to znači da bi do 2035. trebalo da i posljednji pogon za tretman otpadnih voda bude pušten u funkciju.

„Oblasti u sektoru voda imaće značajne budžetske implikacije, u pitanju je 71 milion eura vezan za infrastrukturu koja se tiče vode za piće, 350 miliona eura za infrastrukturu za tretman otpandih voda i 67 miliona eura za mjere koje se tiču zaštite od poplava“, istakao je ekspert za poglavlje 27.

Crnoj Gori će, istakoa je Bloh, biti jasno stavljeno do znanja da kao članica EU mora voditi računa o susjedima, odnosno da li ispunjava uslove kao i susjedne zemlje. Ako ne onda se to smatra ugrožavanjem konkurencije. I ako se ne poštuju ta pravila mogu se primjeniti mjere kršenja procedure. I svakako je mnogo bolje novac upotrijebiti za sistem za tretmnan otpadnih voda ili obezbjeđivanje boljeg vodosnabdijevanja.

„Ključni element politike odnosno propisa u oblasti voda u EU su direktiva o vodama, direktiva o tretmanu otpadnih voda, dirketiva o vodi za piće, vodi za kupanje koja je posebno važna za primorkse opštine u Crnoj Gori i to zakonodavstvo se primjenjuje u cijeloj EU i uspostavljen je sistem da sve te vode budu dobrog statusa.

Crna Gora je bogata vodom, tako da će ključno pitanje biti da na mudar način upravljate postojećim resursima. On je naglasio da je politika vezana za zaštitu voda dovela do značajnog smanjenja zagađenosti rijeka. Od 2002 – 2012.godine Crna Gora je prepolovila zagađenost voda.

Tribina, koja je bila veoma posjećena, završena je brojnim pitanjima, na koja je odgovarao Bloh.

Na pitanje kako obezbijediti kontinuiranu zaštitu izvorišta „Bolje sestre“, koje snabdijeva vodom gotovo cijelo Crnogorsko primorje, te izbjeći negativan uticaj i moguće posljedice ljudske djelatnosti u užoj i široj zoni oko izvorišta, Bloh je naveo primjer Beča, koji je problem zaštite riješio tako što je postao vlasnik čitave planine na kojoj se nalazi izvorište.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.