Bokeški forum: Mještani Luštice traže obnovu škole

Mada je podružnica Bokeškog Foruma na Luštici sa radom počela tek prije nekoliko dana brojni mještani javljaju nam se kako bi istakli svoje probleme. Kao osnovni prepoznat je onaj da na Luštici ne postoji škola što djeci i roditeljima stvara velike poteškoće – kaže se u saopštenju Bokeškog foruma.

Naime, svakoga jutra oko 25 osnovaca putuje u OŠ u Radovićima, a još njih desetak bi naredne godine trebalo da postanu prvaci. Kako nam mještani kažu problem su vezani i za autobuski prevoz al ii za visoke cijene mjesečnih karata. Manji razredi i po dva sata čekaju autobus kako bi se vratili kući, amjesečna karta iznosi 20 eura. To je poseban problem porodicama sa više djece koje i onako jedva sastavljaju krak sa krajem.

Da podsjetimo da su nekad na poluostrvu Luštic postojale dvije škole (u Marovićima i u Klincima. Jedna je sada pretvorena u glasačko mjesto i montažnu zgradu , a druga u Dom kulture.

Mještani Luštice istrajni su u nastojanjima da dobiju školu, a sve dodatne informacije i pomoć mogu potražiti i u podružnici Bokeškog Foruma u Luštici. Ili se obratiti direktno sekretaru naše kancelarije na Luštici Sandri Janković na telefon 068/000-257.

Vaš Bokeški Forum