Brojno stanje gostiju

U Tivtu se trenutno odmara 1.719 registrovanih gostiju, što je 5 % više nego na isti dan prošle godine, govore podaci Turističke organizacije.
Stranih turista na tivatskoj rivijeri je 1.706 dok je domaćih samo 13. Najviše gostiju boravi u privatnom smještaju – 1151 , u hotelima ih je 566 a u kampovima dvoje.