more

Brojno stanje turista

 

Turistička organizacija Tivat saopštava da na tivatskoj rivijeri boravi 5 posto manje gostiju nego na isti dan prošle godine.
Od 1348 turista 1295 je stranih a 53 su iz Crne Gore. Crnogorski turisti su smješteni u hotelima a tu vrstu smještaja koristi 406 stranaca. Privatni smještaj koriste 863 strana gosta , hotelski 406 a odmarališta 26.