Budućim srednjoškolcima u ponudi i zanimanja kuvar i konobar

U Gimanziju je predviđeno da se upiše 56 đaka raspoređenih u dva odjeljenja.

U Stručnu školu, obrazovni profil mašinstvo i obrada metala- IV stepen – auto mehatroničar 1 odjeljenje 28 učenika, elektrotehnika – IV stepen, elektrotehničar elektronike 28 učenika – 1 odjeljenje. Ekonomija i pravo IV1 stepen- ekonomski tehničar – 1 odjeljenje sa 28 učenika.

U okviru obrazovnog programa – III stepen planirano je da se upiše 28 učenika, elektroinstalater/instalater sanitarnih uredjaja, grijanja i klimatizacije, kombinovano odjelnje 14 i 14 učenika.

U skladu sa potrebama tržišta i razvoja grada, novina od ove godine u SMŠ »Mladost« je kuvar i konobar- trogodišnji smjer , obrazovni profil turizam, trgovina i ugostiteljstvo. Planirano je da se formirano po jedno odjeljenje sa po 28 učenika.

Za učenike koji izaberu da se školuju za kuvara ili konobara postoji mogućnost uključivanja u dualno obrazovanje. To znači da će ti učenici praktičnu nastavu moći izvoditi kod poslodavca tokom nastavne godine, a Ministarstvo prosvjete će učenike koji budu uključeni u dualno obrazovanje izdvajati mjesečnu finansijsku nadoknadu

Po 50 eura dobijaće učenici prvog razreda, a đaci II razreda po 70, dok će poslodavac đacima trećih razreda plaćati oko 100 eura.

Učenicima je samim tim omogućeno da bolje savladaju vještine zanimanja u saradnji sa poslodavcima sa kojima škola bude sklopila bude ugovora.