Povodom objavljivanja Konkursa za sufinansiranje sportskih organizacija sa teritorije opštine Tivat, Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat obavještava sportske organizacije, da je Ministarstvo sporta i mladih ovom Sekretarijatu dostavilo spisak sportskih organizacija sa sjedištem na teritoriji Opštine Tivat koje su blagovremeno podnijele dokumentaciju za uskladivanje rada organizacije i opštih akata sa odredbama Zakona o sportu.

Predsjednik opštine Tivat 14. februara donio je program Javne rasprave o izradi nacrta Strategije razvoja sporta do 2021. godine. Javna rasprava će trajati 15 dana, sa početkom od danas (18.02.) do 04. marta. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, uvid u nacrt Strategije biće dostupan svakog radnog dana od 8-11h u zgradi Opštine-Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja.

Uz veoma slabu posjećenost u Opštini Tivat je održana Centralna javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.godine. Upravo je to i istaknuto, da su Centralne javne rasprave obesmišljene jer se gradjani ne pojavljuju na njima, a jedan od predloga je da se prenose uživo na talasima Radija Tivat, kako bi se privukla pažnja gradjanstva.

U izradi su Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se A N K E T A  koja ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zainteresovanih za planska rješenja u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat ANKETA...

Nacrt Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.godine stavljen je na javnu raspravu od četvrtog februara zaključno sa današnjim danom(18.02.2019.godine).