CEDIS: Dalekovodi ugroženi, suzdržati se od paljenja livada

U ovim izuzetno teškim danima za cijeli svijet, ekipe CEDIS-a se suočavaju sa novim problemom koji im otežava, ionako, težak posao da u ovim izazovnim vremenima održe stabilnim elektrodistributivni sistem Crne Gore.

Naime, na području opštine Pljevlja, kao i u Beranama i Šavniku, mještani u posljednjih nekoliko dana pale livade, a te nesmotrene radnje izazivaju požare koji neminovno ugrožavaju dalekovode i niskonaponsku mrežu jer su ovi objekti na seoskom području, uglavnom izgrađeni na drvenim stubovima. To uzrokuje dugotrajne prekide u napajanju električnom energijom korisnika na tim područjima, saopšteno je iz CEDIS-a.

Molimo mještane da se uzdrže od ovih radnji, naročito u blizini energetskih objekata, da ne bi ugrožavali i sebe i druge i otežavali posao našim ekipama koje ulažu nadljudski napor da sačuvaju stabilnost elektrodistributivnog sistema u ovom izuzetno teškom vremenu, prepunom rizika po zdravlje stanovništva.