CEMI na 86,7%: Đukanović 53,8%, Bojanić 33,5%, Vuksanović 8,1%

Projekcije rezultata sa uzorka

86.7% OBRAĐENIH BIRAČKIH MJESTA

PARTIJE PROC.

 Milo Đukanović

53,8%

 Mladen Bojanić

33,5%

 Dr Draginja Vuksanović

8,1%

 Marko Milačić

2,9%

 Hazbija Kalač

0,8%

 Vasilije Miličković

0,5%

 Dobrilo Dedeić

0,4%