Ciljevi održivog razvoja jednaki za sve

Dvodnevna Međunarodna konferencija Crnogorske panevropske unije na temu: “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja” počela je večeras u Tivtu temom “UN agenda 2030-EU agenda 2025”.
Govorili su predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević, v.d. sekretar Sekratarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović, predstavnik UNDP Crna Gora Miodrag Dragišić i direktorica Srednje mješovite škole“Mladost” Tivat Jovanka Vujačić.
Medijator, Adrijan Vuksanović, potpredsjednik Crnogorske Panevropske Unije (CPEU) mišljenja je da se na pravom mjestu za priču o Evropskoj Uniji i evropskim vrijednostima, u gradu koji to dugo već baštini kako kroz multikulturalne rijednosti i tako i kroz otvorenost za sve novo i kvalitetno.
Predsjednica CPEU, Gordana Đurović, podsjetila je da je „UN Agenda 2030-EU Agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori“ (TISIM) drugi projekat koji ta organizacija realizuje uz podršku EU, odnosno, kako kroz evropske integracije podržati i univerzalne humane ciljeve razvoja koji propagira UN. Pojasnila je kako EU prati ciljeve održivog razvoja, odnosno progres:

Evropska Unija se sad posebno izlaskom SAD iz Pariskog sporazuma i dugim, velikim turbulencijama na multiratelarnoj sceni našla kao lider održivog razvoja zajedno sa sistemom UN i u tom smislu prepoznala da treba da prati, kroz poseban svoj monitoring ciljeve održivog razvoja. A mi smo negdje kao zemlja kandidat koja je otvorila i poglavlje 27, između UN indikatora i evropskih indikatora, na putu da pratimo šta se dešava u Crnoj Gori. EU je izabrala 100 indikatora da prati 17 univerzalnih ciljeva, sve ono što bi svaka država voljela da ima u svom okruženju i što su istovremeno i naši razvojni ciljevi”.

CPEU je osnovana prije tri godine, i članica je Međunarodne panevrospke unije, koja broji više od 30 organizacija u zemljama EU. Projekat „UN Agenda 2030 -EU Agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori“ (TISIM) sprovodi se u periodu od septembra 2018. do avgusta 2019. godine, uz podršku EU kroz Erasmus + Žan Monet (Jean Monnet) projekat.
Za glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandra Drljevića ovo jesu dva komplementarna procesa (EU-UN) i jedan bez drugog se ne mogu nikako realizovati:

Posebno mi je važno da kroz komunikacionu strategiju ovu priču još više promovišemo. Mislim da niti u EU niti određene međunarodne tokove ne ulazi pojedinac ili određena institucija. Jako je važno da pričamo o evrospkim standardima i evropskim vrijednostima jer samo na taj način moguće je postići cilj koji je pred nama”.

Održivi razvoj ima 17 ciljeva a to su: Svijet bez siromaštva, Svijet bez gladi, Zdravlje i blagostanje, Kvalitetno obrazovanje, Rodna ravnopravnost, Čista voda i sanitarni uslovi, Pristupačna energija iz čistih izvora, Dostojanstven rad i ekonomski rast, Industrija-inovacije-infrastruktura, Smanjenje nejednakosti, Održivi gradovi i zajednice, Održiva potrošnja i proizvodnja, Zaštita klime, Očuvanje vodenog svijeta, Očuvanje života na zemlji, Mir-pravda-snažne institucije i Partnerstvom do ciljeva.
Percepciju sa stanovišta lokalne samouprave predstavio je v.d. sekretar Sekratarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović. Govorio je o tome gdje je opština Tivat danas, njenoj saradnji sa poljoprivrednim, NVO i obrazovnim sektorom al ii naglasivši da se od tri najveća turistička projekta u Crnoj Gori, dva provode u Tivtu:

To nam daje za pravo da kažemo da je Tivat u poslednjih 10-15 godina daleko odmakao kada je u pitanju njegov razvoj i postizanje nekih standarda koji danas važe u Evropi. Svjedoci smo da je doživio nevjerovatnu transformaciju, od malog, industrijskog grada koji su mahom svi zaobilazili i odlazili u druge gradove. Danas na Tivat gledamo kao na turističku, nautičku destinaciju u koju turisti rado dolaze i što je najbitnije, rado vraćaju”.

Konferencija je podržana od strane EU i predstavnik njenog UNDP u Crnoj Gori Miodrag Dragišić je govoreći o 17 ciljeva održivog razvoja istakao da iako djeluju kao bajka ili daleki san, nije tako:

Ovo je zaista globalna posvećenost svih država. To nisu ciljevi koje nameću Ujedinjene nacije nego ciljevi kojima su se posvetile ili o kojima su se dogovorile sve zemlje članice UN kojih trenutno ima 193. To je vizija izgradnje boljeg svijeta do 2030. Iza ovih 17 ciljeva stoji 169 podciljeva i 249 indikatora kojima se mjeri uspješnost njihovog ostvarenja. Oni su univerzalni što znači da nisu namjenjeni niti jednoj zemlji ili oblasti”.

O aktivnim metodama obrazovanja koje su zastupljene u zemljama EU i primjeni kod nas govorila je direktorica Srednje mješovite škole“Mladost” Tivat Jovanka Vujačić:

To što se tiče sistema obrazovanja ide postepeno jer je to živi system koji se stalno treba mijenjati, prilagođavati, biti inovativan. I profesori su ti koji najviše trebaju doprinijeti kreativnosti učenika i razvijanju kritičkog mišljenja. To je ono što nastojimo, ne samo kao škola nego kao kompletno crnogorsko obrazovanje, Da pojačamo to kritičko mišljenje učenika, razmišljanje, da učenik bolje povezuje, sve je to aktivniji pristup i način rada sa učeniicma”.

Za subotu, drugi dan rada, od 10 sati je planiran prvi dio plenarne sesije uz prezentaciju mjerenja održivosti i paralelne sesije (dvije grupe) tematske radionice o indikatorima ekološkog otiska. Prvu grupu čine student, predstavnici jedinica lokalne samouprave i NVO sektora a drugu, učenici srednje škole.