Čišćenje i košenje kanala magistralnim pojasom pored aerodroma

Radnici Komunalnog angažovani su na uređenju i košenju kanala magistralnim pojasom, pored tivatskog Aerodroma.
Posao u dužini od kilometar ipo, a širine do 20 metara već desetak dana obavlja šest radnika, kazao je direktor Komunalnog Vlado Đukić navodeći da radnici, osim čišćenja kanala, uklanjaju rastinje koje je obraslo duž kanala.
Komunalci taj posao vrše na osnovu dogovora sa Opštinom i Aerodromom.