CRNVO poziv / radionica u Tivtu za NVO sa juga

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) sprovodi projekat „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016-Civil Society Facility Programme 2016, Montenegro.

Opšti cilj projekta je da osnaži nevladine organizacije da doprinesu socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je unaprijeđeno učešće nevladinih organizacija kao nezavisnih, stručnih aktera u procesu donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja i NVO Aktivna zona iz Cetinja. Saradnici su Ministarstvo javne uprave, Zajednica opstina, Prijestonica Cetinje i Opština Bijelo Polje.

U cilju upoznavanja i razmjene iskustva nevladinih organizacija u primjeni lokalnih propisa kojima je regulisano učešće građana i predstavnika NVO u procesu donošenja odluka, kao i propisa kojima su uređeni oblici saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organzacija, biće organizovana radionica na ove teme. Radionica za južnu regiju biće organizovana 27. i 28. marta u hotelu Palma u Tivtu, a dolazak učesnika je predviđen 27. marta od 10h do 11h, kada počinje radni dio.
Cilj radionica je da se dobiju inputi i sugestije od lokalnih NVO o primjeni ovih pravnih akata, njihovim nedostacima u praksi, kao i da se identifikuju preporuke za njihovo unapređenje. Nakon niza radionica sa svim akterima iz tri crnogorske regije, radna grupa, koju će činiti predstavnici Ministarstva javne uprave, Zajednice opština, Udruženja za razvoj civilnog društva, Aktivne zone i CRNVO, pripremiće finalne modele akata iz ovih oblasti.

Zainteresovani treba da popunjenu prijavu koja se nalazi na http://www.crnvo.me/crnvo-vijesti/poziv-za-ucesce-radionica-za-nvo-sa-juga-crne-gore dostave na e-mejl adresu: rados.musovic@crnvo.me najkasnije do 16. marta.