Učenik SMŠ „Mladost“ na seminaru iz fizike u Valjevu

U Istraživačkom centru Petnica, kod Valjeva od 28. marta do 03. aprila održani su seminari iz fizike, biologije, astronomije i lingvistike.

Polaznici seminara bili su srednjoškolci iz država bivše Jugoslavije. Jedan od tri polaznika iz Crne Gore, na seminaru fizike bio je i Veljko Hercegovac, učenik trećeg razreda gimnazije SMŠ “Mladost”.

Đaci su imali priliku da slušaju predavanja iz raznih oblasti fizike, uključujući kvantnu mehaniku, talase, optiku, termodinamiku od strane iskusnih predavača.

Takođe, vršili su i eksperimentalni rad, pisali referat na zadatu temu, koju su predstavljali prezentacijom poslednjeg dana seminara.

Veljko se predstavio radom na temu “Tunel efekat”, iz oblasti kvantne mehanike pod mentorstvom Jovana Jovanovića, studenta fizike na prestižnom Uneverzitetu Kembridž.

Njegov boravak u Petnici i učešće na seminaru finansijski je podržala Opština, odnosno Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, saopštili su iz škole.