Danas je Dan dobrovoljnih davalaca krvi

Crveni krst Crne Gore danas obilježava Dan dobrovoljnih davalaca krvi. U našoj zemlji najdragocjeniju tečnost dobrovoljno daje oko 2,5 % ukupne populacije, što nije dovoljno za obezbjeđivanje sigurnih količina. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su da taj procenat bude iznad 4 %. Posebno zabrinjava struktura davalaca i činjenica da se krv daje samo za članove svoje porodice, prijatelje i slično.

„U cijeloj Crnoj Gori situacija sa dobrovoljnim davalaštvom krvi nije na zadovoljavajućem nivou zahvaljujući nerazrađenom zakonu a takodje, velike firme čiji su radnici bili najaktivniji donatori krvi  su ugašene a prosječna starost davaoca sada je preko 50 godina” mišljenja je sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta, Duško Božović. On se nedavno obratio Fondu za zdravstveno osiguranje ukazujući na značaj dobrovoljnog davalaštva u Crnoj Gori i na potrebu za osmišljavanjem povoljnosti za davaoce krvi. Direktor Fonda, Sead Čigić je u odgovoru naveo :

“Fond za zdravstveno osiguranje podržava predložene aktivnosti u cilju pružanja kontinuirane podrške dobrovoljnom davalaštvu krvi od strane svih društvenih institucija. Zakonom o zdravstvenom osiguranju je propisano da se licima koja su dala krv više od 10 puta, obezbjedjuje pravo na zdravstvenu zaštitu u cjelokupnom obimu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, tj. ova lica neće imati obavezu da se dopunski osiguraju a do uvodjenja dopunskog osiguranja su oslobodjena učešća u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite.
Takodje je zakonom propisano da zaposlena lica imaju pravo na privremenu spriječenost za rad zbog dobrovoljnog davanja krvi, organa, tkiva i ćelija, te da im se po osnovu ove spriječenosti za rad obezbjedjuje naknada zarade u visini od 100% od osnova za naknadu.
Uvažavamo iznijete stavove da je nedopustivo da dobrovoljni davaoci čekaju na specijalističke preglede 3-4 mjeseca i više. Dostavićemo predlog Ministarstvu zdravlja, kao nosiocu projekta elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda i donosiocu akta o Listama čekanja, da se ubuduće omogući izabranim doktorima da osiguranim licima koji su dobrovoljni davaoci krvi-  zakazivanje specijalističkih pregleda i dijagnostičkih usluga u propisanim rokovima, kako bi se preduprijedila duga čekanja na zdravstvenu uslugu, „stoji u odgovoru Čigića.