Danas je Ilindan

Pravoslavna crkva i vjernici danas slave praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, veze prošlosti i budućnosti hrišćanske crkve i spasenja čovjeka.

Sveti Ilija, veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i Novom zavjetu kao prorok čije je osobine sa strahopoštovanjem preuzelo hrišćanstvo, vezujući ga za nastanak nove vjere i za novi Hristov dolazak. Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama.

Sveti Ilija je prisutan i u viziji svetog Jovana Bogoslova u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista – novo preobraženje kome se nada i u koji vjeruje hrišćanski svijet.