Danas je Međunarodni dan bijelog štapa

Medjunarodni Dan bijelog štapa, odnosno Dan osoba sa oštećenim vidom, obilježava se svakog 15. oktobra od 1964., kada ga je proglasio tadašnji američki predsjednik, Lindon Džonson. Ovo je dan kada se skreće pažnja javnosti na prava, mogućnosti, i teškoće osoba oštećenog vida kao i na neophodnost njihove veće integracije u društvo. Na ovaj dan se ukazuje na neophodnost podizanja svijesti o bezbjednosti i samostalnosti osoba koje žive sa slijepilom i slabovidošću. Osobama sa oštećenim vidom, kao i svim licima sa invaliditetom su često uskraćena neka od osnovnih ljudskih prava, posebno pravo na obrazovanje, rad i slobodno kretanje.

Osobe sa oštećenim vidom nemaju problem. Problem nije oštećenje vida samo po sebi, već je to odnos društva prema njima. Ukoliko društvo ima razvijenu svijest da takvim osobama učini pristupačnim okruženje, informacije , usluge, literaturu, obezbjedi ravnopravno zapošljavanje, onda oštećenje vida nije nikakav problem. Sa druge strane, ima napretka u posljednje vrijeme, ako ništa drugo pitanje osoba sa oštećenim vidom je mnogo vidljivije i prisutnije u medijima.“ izjavio je u našem programu izvršni direktor Savjeza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.

Danas se svijet podsjeća na značaj bijelog štapa kao sredstva za samostalni život slijepih i slabovidih, kao i na to da politike, zakoni i odgovarajuća infrastruktura u svim zemljama treba da omoguće samostalno i bezbjedno kretanje ovih osoba u svojim domovima, obrazovnim ustanovama, radnom okruženju, zajedničkim javnim prostorima u okviru cjelokupne zajednice.

Samostalno kretanje je preduslov za samostalan život slijepih i slabovidih, za donošenje odluka, izbora, za veću odgovornost i uključivanje u zajednicu. Na žalost ove osobe u svakodnevnom životu, kada požele da se samostalno kreću, nailaze na brojne prepreke. Npr. nepostojanje dovoljno zvučnih semafora, taktilnih traka vodilja, nepropisno parkirani automobili, česte prepreke na trotoarima, a sve to demotiviše osobe sa oštećenim vidom i pojačava njihov strah od nepoznatog.“  zaključuje Macanovic.