Danas o Nacrtu UP Milovići

Prezentacija Nacrta Urbanističkog projekta Milovići, uz učešće obrađivača „MonteCEP“ Kotor. Održaće se danas u 17 sati u zgradi Opštine Tivat.

Javna rasprava o ovom dokumentu traje do 7. jula.
Iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoje primjedbe, predloge i sugestije. Nacrt Urbanističkog projekta „Milovići“ može se pogledati svakog radnog dana od 8-11 sati u prostorijama ovog Sekretarijata.