vrtic Tivat

Danas počeo upis u vrtić

Danas je počeo upis mališana u JPU „Bambi“ Tivat. Prema planu, u tri objekta ove ustanove upisuju se djeca od 1-3 godine (jaslice) i od tri do 5 godina (vrtić).

 

Zahvaljujući proširenju kapaciteta objekta u gradu uslovi za smještaj djece su znatno poboljšani rekla je, gostujući u našem programu, direktorica Jasna Vujović. Ona je podsjetila da roditelji dokumenta predaju od 7 do 13 sati svakog radnog dana do petka 27 juna a ljekarski pregledi će biti organizovani u Domu zdravlja od 15 avgusta.
Dokumenata koje se svake godine donose su: prijava za upis, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju, fotokopija lične karte oba roditelja, potvrda da su zaposleni sa prosjekom LD za poslednja tri mjeseca ili da su na evidenciji biroa za zapošljavanje. Ako su roditelji studenti, potrebna je potvrda o njihovom statusu kao i potvrda centra za socijalni rad ako su u njihovoj evidenciji.
Još jedan dokumenat je potreban od ove godine. Roditelji djece koja u vrtiću spavaju trebaju iz firme donijeti JPR (jedinstveni poreski registar)obrazac. Tražimo zbog toga što je ranijih godina bilo različitih potvrda pa su u vrtiću spavala djeca roditelja koji ne rade a oni koji rade nisu mogli ostvariti to pravo. To je jedinstven stav Upravnog odbora ustanove„, rekla je direktorica JPU „Bambi“ Jasna Vujović.
U vaspitnoj jedinici Tivat ima 450 mjesta, Lastvi 208 i u Radovićima 52.
Preko ljeta će raditi ustanova u gradu. Već imamo spiskove djece koja su prijavljena za ljetni boravak pa ćemo napraviti raspored grupa i raspored rada. Radimo sa smanjenim kapacitetom jer i mi tada koristimo godišnje odmore. Prostor je omogućio sve varijante i puno je ljepše, lakše i bezbjednije raditi„, rekla je direktorica Vujović.
Za popunjenost kapaciteta JPU „Bambi“ ne brinu jer se iz godine u godinu upisuje sve više djece. Porast je posebno evidentiran u jaslenim grupama.