Desetodnevna javna rasprava

U Tivtu je juče počela javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa za izgradnju privremenog srednjenaponskog 20 kV kablovskog voda za povezivanje Trafo stanice „Pržno“ i planirane Trafo stanice na Luštici, i za izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana „C“ i „D“ u projektu Luštica Bay.

Javna rasprava će trajati do 12. septembra i za to vrijeme uvid u predmetne dokumente može se izvršiti svakog radnog dana od 8-11 sati u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.
Iz Sekretarijata pozivaju građane i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.