Dezinsekcija i deratizacija u toku

Na teritoriji naše opštine u toku je sprovođenje preventivne desinsekcije – uništavanje larvi komaraca, kao i sistemske deratizacije javnih površina, kanalizacionog sistema i javnih objekata u cilju prevencije oboljevanja od zaraznih bolesti koju prenose glodari.  Tretman larvi komaraca izvršiće se u nekoliko navrata, u zavisnosti od vremenskih prilika, do početka juna mjeseca, nakon čega će se vršiti tretman odraslih formi komaraca. Navedene aktivnosti obaviće Institut za javno zdravlje iz Podgorice, sa kojim je Opština Tivat sklopila Ugovor o pružanju navedenih usluga. Institut za javno zdravlje je izabran   putem javne nabavke male vrijednosti.