Direktori zadovoljni sredstvima opredjeljenim u budžetu za 2019. godinu

Rasprava o budžetu za 2019. godinu zaokružena je juče gostovanjem direktora tivatskih preduzeća i ustanova u emisiji Gradski magazin Radio Tivta. Ispred predlagača Opštine Tivat, prisustvovali su predsjednik opštine dr Siniša Kusovac i sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Rajka Jovićević.

O potrebama i investicionim ulaganja u narednoj godini govorili su direktori: Alen Krivokapić doo „Vododovoda i kanalizacija“, Vlado Đukić doo Komunalno, Zoran Stanković- Autobuska stanica doo, Srećko Tripović – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Neven Staničić – Centar za kulturu, Jelena Bujišić – Muzej i galerija, Predarg Gajić- Brend new Tivat, Dalibor Petković – Sportska dvorana i Dragan Popadić – Radio Tivat, dok se direktro doo ”Parking Servis” Tivat nije odazvao pozivu za učešće u emisiji.

Prema nacrtu, budžet za iduću godinu iznosi 20, 961. 000 eura, što je oko 4 odsto više planiranih prihoda u odnosu na tekuću godinu, a direktori su u emisiji generalno izrazili zadovoljstvo opredjeljenim sredstvima za narednu gdoinu.

Direktor Komunalnog Vlado Đukić je naveo da su sredstva za održavanje čistoće grada u iznosu od 732 hiljade eura na nivou prošlogodišnjih. On je izrazio nadu da će Opština podržati zahtjev iz Komunalnog za nabavku tri kamiona i utovarnu mašinu koji su im neophodni za narednu sezonu. Đukić je naveo da je za odlaganje i odvoz otpada povećanje za narednu godinu 15 odsto.

I u Vodovodu su zadovoljni predviđenim kapitalnim ulaganjima u iznosu od oko 150 hiljada eura za razvoj postojeće vodovodne i kanalizacione mreže, rekao je direktor Alen Krivokapić, a direktor Autobuske stanice, Zoran Stanković je istakao da su u narednoj godini planirali određena ulaganja uglavnom u objekat i to iz sopstvenih prihoda. Direktor Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Srećko Tripović je naveo da su u fazi preuzimanja postrojenja od izvođača i da su osnivači, opštine Kotor i Tivat, opredjelili po 150 hiljaad eura jer firma nemasopstvenih prihoda.

U Centru za kulturu su ponosni na urađeno u 2018. godinu, rekao je direktor, Neven Staničić.„Iako u ovogodišnjem budžetu nije bilo sredstava za produkciju ipak smo zahvaljujući razumijevanju Sekretarijata za kulturu i društvenene djelatnosti, Sekretarijata za finansije i predsjednika Opštine, Centar će ostvariti dvije produkcijske premijere u ovoj godini“, istakao je Staničić uzrađavajući zadovoljstvo zbog investicionih ulaganja u infrstrukturu kulture.

On je istakao da Centar za kulturu, kao malo ko u Crnoj Gori, raspolaže sa četiri scene, dvije ljetne i dvije zimske i ambicijama da sve to proširi i na neke ambijentalne scene. „Kad su cifre u pitanju poznato je koliko para toliko i muzike, ali mi smo uvijek dokazivali da je bilo više muzike i nadam se da će tako biti i ubuduće“, rekao je Staničić.

Budžet JU Muzej i galerija je na nivou prošle godine, koja je bila prva u radu te ustanove. „Pokazali smo da nam ne manjka kreativnosti i ideje zato ćemo i ove godine biti maksimalno produktivni i sa ovim budžetom“, kazala je dirketorka Jelena Bujišić najavljujući kvalitetniji program za narednu godinu.

Ona je istakla da je za njih od velikog značaja rekosntrukcija kompleksa za koju je Opština izdvojila oko 200 hiljada eura jer se u prostor kompleksa Buća godianama nije značajnije ulagalo. Kao i ove i naredne godine planiraju, kazala je Bujišić, da apliciraju na različim konkursima kako bi obezbjedili dio sredstava da ne bi u potpunosti bili na budžetu Opštine.
Ističući podršku Opštine, direktor Brend New Tivat, Predrag Gajić je rekao da sju planirali da rade kratke filmove o autentičnim i intersantnim lokalnim pričama kako se ne bi zaboravila istorija Tivta, neki stari zanati. Pored ostalih aktivnsoti to im je plan za sledeću gdoinu. Od 21-og predloga prihvaćeno je 10 priča koji će se ekraanizovati u cilju promocije grada.

Zadovoljini su i u Sportskoj dvorani gdje je predloženi budžet na nivou 2018.godine, kazao je direktor Dalibor Petković navodeći da sa predloženim sredstvima mogu da završe sve što su planirali u narednoj godini. Petković je najavio i učesće na EU konkursima kako bi riješili grijanje u sportskoj dvorani.

Podsjećajući da je prema novim zakonskim rješenjima Radio sklopio trogodišnji ugovor sa osnivačem- Opštinom na iznsio od 225 hiljaad eura, direktor Dragan Popadić je zatražio da se sredstva koje je Vlada prošle godine opredjelila kao pomoć emiterima u iznosu od 11 hiljada eura prebaci radiju, bar pola ove a pola naredne godine.

Što se tiče investicije, Popadć je predložio nabavku reportažnih kola u iznosu od 45 hiljada eura i očekuje razumijevanje Opštine. Nabavka novog kombija košta 30, a oprema 15 hiljada eura. „Brojna su dešavanja u Tivtu koja zahtijevaju realizaciju takve jedne investicije, a uz eventualne dopune mogla bi koristiti i budućem dopisniku TV CG iz Tivta jer je očito da u Tivtu nedostaje kamera“, objasnio je Popadić koji očekuje razumijevanje Opštine Tivat.

Predsjednik opštine, dr Siniša Kusovac je rekao da kapitalni budžet, kao i prethodnih, i za 2019. predstavlja okosnicu budžeta jer se infrastrukturni projekti koji se odnose na kanalizaciju saobraćajnice i modernizaciju saobraćajne infrastrukture i svega onoga što je za Tivat kao prestižnu destinaciju predstavljalo usko grlo. Kusovac se nada da će, kada je kapitalni dio budžeta u pitanju, 2019. biti uspješno realizovana, uključujući i preneseni dio ugovorenih obaveza iz ove godine.

Sumirajući iznesene predloge Kusovac se složio sa predlogom direktora Komunalnog Vlada Đukića da se kupe tri kamiona kako bi racionalnije mogli obavljati posao, posebno što je deponija Grabovac zatvorena za gabaritni otpad za koju se radi projekat za sanaciju i samim tim Komunalno je došlo u nezavidnu situaciju. Vodovod i kanalizacija, prečišćavanje otpadnih voda su bitni segmenti koji se moraju rješavati, posebno što je sada evidentno u dijelu kanalizacije i prečišćavanja otpdanih voda.

Imajući u vidu da su profitna preduzeća i da imaju svoju dobit, Autobuska stanica i Parking servis Tivat su u potpunosti opravdali postojanje. Međutim, uvijek mogu računati na podršku opštine, obećao je predsjednik Opštine.
U 2018.godini akcenat je stavljen na infrastrukturu kulture, Kusovac je rekao da će u narednom peridou podržavati i Brend New Tivat pa su za narednu godinu podržali 10 tema za najvaljene filmove koje će raditi i na taj način otvoriit prostor za samofinansiranje i sklapanje ugovora sa zaintersovanim da se reklamiraju preko Brend New Tivat, a sve u simbiozi sa Turističlkom organizacijom grada.

Pohvalivši Radio Tivat za kvalitetno i pravovremeno informisanje, Kusovac je prihvatio predlog direktora Dragana Popadića za nabavku reportažnih kola koja će imati multifunkcionalnu ulogu s ciljem još kvalitetnijeg i bržeg prenošenja informacija.

Usaglašavanje i izrada predloga budžeta, Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode obaviće do 21, decembra za kada je zakazana sjednica lokalnog parlamneta na kome će se naći i Odluka o Nacrtu budžeta za 2019.godinu.