Diskusioni kružok u Kavču

Treći diskusioni kružok u organizaciji NVO „Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje i Expeditio održaće se sutra u 18 sati, u Kući slobodne misli u Kavču. Povod za diskusiju koju će voditi Ljupka Kovačević je tekst „Telefon protiv pisama iz knjige Sto godina psihoterapije a svijet sve gori i gori“, od autora Džejmsa Hilmana i Majkla Venture. Ovi skupovi se priredjuju dva puta mjesečno sa ciljem da razvijaju kritičku misao, nenasilje i građanski aktivizam u zajednici.