Đorđe Trajčevski i Marijana Mišić Škanata koriste „institut slobodne stolice“

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXIX sjednicu Skupštine opštine Tivat skupštinska služba, obavještava da će institut “slobodne stolice” koristiti  Đorđe Trajčevski i NVO“Pravi put“ i marijana Mišić Škanata iz NVO“Evropski dom Tivat“.

Predstavnik NVO “Pravi put” Đorđe Trajčevski će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda:

  • 10. Predlog Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021.godine
  • 11. Predlog Programa spomen obilježja u opštini Tivat za 2019.godinu
  • 22. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018.godinu

Predstavnica NVO “Evropski dom Tivat” Marijana Mišić Škanata  će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda:

  • 6. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat
  • 7. Predlog Odluke o osnivanju JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
  • 9. Predlog Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”