tivat 2

Dobri planovi bolje investicije

U izradi planskih dokumenata u Tivtu je urađeno mnogo i sa tim aktivnostima se nastavlja i dalje pa su počekom ove godine usvojena još dva planska dokumenta – DUP Župa – Češljar i DUP Gornji Češljar, kazala je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Tatjana Jelić istakavši da slijedi usvajanje DUP-a Gornji Kalimanj kome prethodi javna rasprava „pa građani treba da prate sajtove Opštine i Radio Tivta gdje će naći neophodne informacije“.
U toku je izrada i druge planske dokumentacije, kao što je DUP Mažina, urbanistički projekti u Krašićima i još neki manji, vezani za ambijenatlne cjeline na području Krtola, objasnila je Jelić istakavši da se za jedan dio planske dokumentacije čeka dobijanje saglasnosti od Minisatsrva održivog razvoja i turizma. Radi se i na izmjenama i dopunama urbanističkog projekta Pržno za lokaciju budućeg turističkog kompleksa i to po skraćenoj proceduri, koja je Zakonom prepoznata jer je od opšteg, odnosno državnog interesa.tivat 3
U Sekretarijatu za uređenje prostora očekuju da će se i taj dokument vrlo brzo naći na javnoj raspravi, „procedura je Zakonom propisana i dok se ona ne ispoštuje ne mogu se precizirati datumi“, kazala je Jelić naglasivši da je dokument veoma važan kako bi se taj lokalitet koji je od velike važnosti i za građane, priveo namjeni.
Podsjećamo, u Vladinoj informaciji o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti turizma stoji da bi kompanija „Qatari Diar“ trebalo da radove na izgradnji ekskluzivnog turističkog kompleksa na području Plavog horizonta, počne u drugom kvartalu ove godine.
„Nakon usvajanja plana investitor će u drugom kvartalu početi građevinske radove na hotelu sa depadansima. U međuvremenu se očekuje nastavak pripremnih radova. Planirano je da se u ovoj godini angažuje minimum 50 radnika, koji će izvoditi građevinske radove. Namjera investitora je da kada resort počne da radi, zaposli najmanje 200 ljudi“, navodi se u Vladinoj informaciji.

Govoreći o izgrađenosti obale, Jelić je kazala da je, što se tivatske obale tiče, značajan broj objekata prepoznat kroz važeću plansku dokumentaciju i većinom je to zona koja pripada zoni morskog dobra, koja se uređuje od strane državnih planskih dokumenata. „Mislim da bi Tivat, koji pretenduje i da kroz prostrono urbanistički plan ima cjelovito obalno šetalište, od Lepetana preko Solila pa do Krašića sa njegovom izgradnjom, bio jedinstven primorski grad. Nisu to male investicije, ali se mogu raditi po segmentima, fazno kako bi to zaživilo na pravi način, objasnila je Jelić.
Izgradnja obalnog šetališta značila bi jako mnogo građanima, ne samo u turističkom nego u svakom drugom smislu, kada bi obala dobila javni karakter na čemu se i insistira u skladu sa planskom dokumentacijom, zaključila je Jelić.