Dokumenta

Analitička kartica za period od 17.01 do 22.01.2023

Analitička kartica za period od 23.01-29.01.2023
Putni nalog za period od 23.01-29.01.2023

Analitička kartica za period od 30.01-05.01.2023
Putni nalog za period od 30.01-05.01.2023

Analitička kartica za period od 13.02-19.02.2023
Putni nalog za period od 13.02-19.02.2023

Analitička kartica za period od 20.02-26.02.2023
Putni nalog za period od 20.02-26.02.2023

Analitička kartica za period od 27.02-05.03.2023
Putni nalog za period od 27.02-05.03.2023

Analitička kartica za period od 06.03-12.03.2023
Putni nalog za period od 06.03-12.03.2023

Analitička kartica za period od 13.03-19.03.2023
Putni nalog za period od 13.03-19.03.2023

Analitička kartica za period od 20.03-26.03.2023
Putni nalog za period od 20.03-26.03.2023

Analitička kartica za period od 27.03-02.04.2023
Putni nalog za period od 27.03-02.04.2023

Analitička kartica za period od 03.04-09.04.2023
Putni nalog za period od 03.04-09.04.2023

Analitička kartica za period od 10.04-16.04.2023

Analitička kartica za period od 17.04-23.04.2023
Putni nalog za period od 17.04-23.04.2023

Analitička kartica za period od 24.04-30.04.2023
Putni nalog za period od 24.04-30.04.2023

Analitička kartica za period od 01.05-07.05.2023

Analitička kartica za period od 08.05-14.05.2023
Putni nalog za period od 08.05-14.05.2023

Analitička kartica za period od 15.05-21.05.2023
Putni nalog za period od 15.05-21.05.2023

Analitička kartica za period od 22.05-28.05.2023
Putni nalog za period od 22.05-28.05.2023

Analitička kartica za period od 29.05-04.06.2023
Putni nalog za period od 29.05-04.06.2023

Analitička kartica za period od 05.06-11.06.2023
Putni nalog za period od 05.06-11.06.2023

Analitička kartica za period od 12.06-18.06.2023

Analitička kartica za period od 19.06-25.06.2023

Analitička kartica za period od 26.06-02.07.2023

Analitička kartica za period od 03.07-09.07.2023

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

2019  2018  2017  2016  2015

BILANS STANJA

2022  2021  2020 2019

BILANS USPJEHA

2022   2021  2020  2019

STATISTIČKI ANEKS

2022  2021  2020  2019