Dom zdravlja: raspored rada doktora

RASPORED RADA U DOMU ZDRAVLJA TIVAT
UTORAK 16..09.2014 god

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
JUTARNJA SMJENA

Dr Bogdanovic Zeljka
Dr Kovacevic Nada zamjena- Dr Petkovic Drazenka
Dr Isailovic Lidija

POPODNEVNA SMJENA
Dr Rekovic Kascelan Jadranka
Dr Eric Borjana

IZABRANI DOKTOR ZA DJECU
JUTARNJA SMJENA

Dr Preljevic Sanela

POPODNEVNA SMJENA

Dr Raceta Gordana

IZABRANI DOKTOR ZA ZENE

Dr Miljenovic Zoran

ATD- KABINET

Dr Usanovic Vjera

RTG -KABINET

Dr Buric Dalibor

AMBULANTA U RADOVICE

Dr Sokovic Ljiljana

Za sve informacije obratiti se na broj tel.032 671-981 032 671 774