Don Milidrag Janjić: Ljubav, a ne umišljenost je smisao našeg života

“Pred nama je blagdansko raspoloženje, slavjenje blagdana Isusovog rođenja, blagadana Božića” – kaže se u Božićnoj čestitki preko našeg radija župnika tivatskog don Milidraga Janjića.

 “Mi ne znamo ima li na drugim svemirskim tijelima života ili nema. Znamo jedno, na ovom našem planetu ima života. Znamo da je naš život uokviren rađanjem i umiranjem , da je ispunjen zdravljem i bolešću, slobodom i tlačenjem, ljubavlju i mržnjom, srećom i očajem, nasiljem i nemoću, smislom i besmislom, smijehom i plačom, glađu i uživanjem. U takav se život miješa sam Bog i uzima na sebe čovjekovu sudbinu.Ulazi u ovaj svijet kao zadnji siromašni dječak. Ne dolazi kao moćnik, dolazi kao svatko od nas, dolazi sa plačom i krikom. To će dijete kroz trideset godina reći kako je smisao života ne u posjedu, imanju, no u bivovanju. Reći će kako nije važna vanjština već nutrina, čovjekovo srce. Reći će da je ljubav smisao našeg života a ne umišljenost i napuhanost. Reći da je Bog otac svih, da ima za sve srce, a  napose za griješnike. Reći će da praštanja i ljubav imaju zadnju riječ. Reći će da nitko od nas ne treba imati straha pred Bogom koji je otac sviju, I njemu se možemo slobodno otvoriti. Svi putovi do Boga vode preko čovjeka. Svi smo uključeni u tajnu zajedništva što se ostvaruje na primjeru Isusa Hrista. Zato je jedino rješenje za sve nas pokloniti se i pasti na koljena i reći “Klanjam  ti se smjerno Isuse”.

To je poruka Božića, to je Božić u sebi. Bog nam dolazi jednom  zauvijek u Isusu, koji postaje i ostaje mostom i putom, u dvostrukom smjeru – od Boga prema čovjeku i od čovjeka prema Bogu.

Čestitam Božić vjernicima katoličke vjeroispovjesti, a takođe i vjernicima pravoslavne vjeroispovjesti koji će ga slaviti za 13 dana. Svima skupa i svim ljudima dobre volje želim blagoslovljenu Novu godinu” – kaže se u Božićnoj čestitki don Milidraga Janjića.