Donacija Luštice Bay MZ Krtoli

U okviru podrške zajednici i programa društveno-odgovornog poslovanja, kompanija Luštica Development AD finansirala je sa oko četiri hiljada eura opremanje namještajem i tehnikom društvenih prostorija u Gošićima u Tivtu. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta vrijednog  150 hiljada eura predviđenog Protokolom o sponzorstvu koji kompanija svake godine potpisuje sa Opštinom Tivat.

„U skladu sa Protokolom o sponzorstvu Luštica Development je preuzela obavezu da u dijelu društveno-odgovornog poslovanja obezbijedi donaciju djelatnostima organa lokalne uprave, javnih preduzeća, obrazovnih, sportskih, kulturnih i drugih ustanova  i slično. Pošto je MZ Krtoli podnijela zahtjev za donacijom za opremanje sjedišta mjesne zajednice, odlučili smo da im pomognemo u tome“, saopštio je Damir Moškov iz marketinga Luštica Development.

Donacijom je obezbijeđeno opremanje mini kuhinje i rashladnog sistema za prostorije, namještaja, TV uređaja i 60 stolica.

U projekte od značaja za MZ Krtoli i naselje Radovići kompanija Luštica Development AD u prošloj godini je uložila 66 hiljada eura. Najviše novca je usmjereno za izgradnju i opremanje terena za male sportove Osnovne škole „Branko Brinić“ – 28,6 hiljada eura, dok je 21,5 hiljada eura obezbijeđeno za ambulantno vozilo namijenjeno potrebama medicinske ustanove u Radovićima.