Dostavljen skupštinski materijal

Odbornicima Skupštine opštine Tivat dostavljen je skupštinski materijal za XXIV sjednicu koja će biti održana 11. oktobra sa početkom u 10 časova. Radio Tivat će i ovo skupštinsko zasjedanje prenositi direktno.

Na Dnevnom redu su 6 prijedloga i jedna građanska inicijativa. Za usvajanje će biti predložene Odluke: o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići centar“, o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići zapad“, Poslovnik o radu Skupštine opštine Tivat, Predlog Odluke o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže „Iznad Magistrale“ na potezu  od Lepetana do Gradiošnice, izmjeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama kao i Predlog Odluke o određivanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat.

Na Dnevnom redu XXIV sjednice SO Tivat je i Građanska inicijativa za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korišćenja marine Kalimanj.