Dr Samardžić: „Edukacija je dio prevencije“

Povodom oktobra, mjeseca posvećenog zdravlju žena, Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat , u saradnji sa Domom zdravlja Tivat danas je organizovao radionicu na temu reproduktivnog zdravlja za učenike i učenice VIII i IX razreda Osnovne škole „Drago Milović“.
Dr Julija Samardžić ginekologica tivatskog Doma zdravlja govorila je o zdravstveno rizičnom ponašanju u adolescenciji i rizicima od neželjenih trudnoća i polno prenosivih bolesti.
“Znate da u svakom društvu postoje odredjene norme, pravila ponašanja. Tinejdžeri su uglavnom zainteresovani za odredjene polne aktivnosti od 15-17 godine, vi ste još mali ali je veoma važno da čujete neka uputstva”.
Doktorka ističe da je akcenat stavljen upravo na polno prenosive bolesti, njihove uzroke i probleme koje kasnije mogu izazvati. Takodje, edukacija je dio prevencije, pa je to bio cilj današnjeg predavanja. Iako djeci izgleda daleko, to je period koji mora doći i vrlo je važno da se znaju zaštititi na pravi način i u pravo vrijeme. Upotreba psihoaktivnih sredstava nepovoljno utiče na rasudjivanje što doprinosi lakšem stupanju u nesigurne polne odnose. Zdravstveni pregledi su vrlo bitni nakon prvog polnog odnosa, jer neke prenosive bolesti nemaju simptome čak godinama, istakla je dr Julija Samardžić.