Druga šansa za đake koji su napustili školu

Projekat “Svi u školu!“nevladine organizacije “Udruženje Egipćana“ iz Tivta, jedan je od 3 projekta koja su podržana kroz shemu malih grantova za 2019. godinu, u iznosu od 3.000 eura, saopštavaju iz NVO „Mladi Romi“.Projekat se dominantno bavi aktuelnim problemom ranog napuštanja školovanja, i za krajnji cilj ima povećan broj romske i egipćanske djece u obrazovnim institucijama na lokalnom nivou. NVO “Mladi Romi“ četvrtu godinu zaredom pruža podršku romskim i egipćanskim nevladinim organizacijama u cilju jačanja njihovih kapaciteta i uspostavljanja saradnje sa relevantnim lokalnim i nacionalnim institucijama. Finansijska podrška organizacijama obezbijeđena je putem malih grantova u okviru projekta “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“. Ukupna sredstva ove godine iznose 9.000 eura.
“Udruženje Egipćana“, u partnerstvu sa OŠ “Drago Milović“ iz Tivta, pokrenuće licenciranje osnovne škole na primorju za izvođenje osnovnoškolskog programa za odrasle i programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja.
Uz to, kroz ovaj tromjesečni projekat biće formirana baza podataka o učenicima i učenicama romske populacije iz opština Tivat, Kotor i Budva koji su napustili osnovnoškolsko obrazovanje, i biće organizovane motivacione radionice za buduće korisnike programa vanrednog obrazovanja.
Projekat počinje sa implementacijom 1.oktobra 2019. i biće finalizovan do 31.decembra 2019.
Ovo je drugi put da je u sklopu ovog projekta organizacija ‘’Udruženje Egipćana’’ podržana kroz sredstva malih grantova. Prvi put podršku u iznosu od 1255 eur dobila je za sprovođenje projekta ‘Romi i Egipćani zajedno u školu u Boki Kotorskoj’, u 2016. godini.
Pružanje podrške nevladinim organizacijama putem malih grantova sprovodi NVO “Mladi Romi“ kao nacionalni partner u saradnji sa vodećim partnerom Roma Active Albania u okviru regionalnog projekta “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“, koji finansira Evropska unija.