Drugi konkurs za raspodjelu sredstava NVO

Opština Tivat raspisala je danas drugi konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu. Konkursom je predviđena raspodjela 21.046,50 eura. Raspodjelu sredstava vrši komisija koju je formirao predsjednik opštine, a pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Tivtu. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web portalu Opštine Tivat, zaključno sa 31.08.2018. godine. Ukupan iznos sredstava predviđen Budžetom Opštine Tivat za ovu namjenu u 2018.godini iznosi 60.000, saopštili su iz opštine Tivat.