Dualno obrazovanje u SMŠ Mladost

U SMŠ „Mladost“ počela je primjena dualnog obrazovanje, koje podrazumijeva učenje i rad kod poslodavca za učenike trećeg stepena. Po tom sistemu će se ove školske godine obrazovati tivatski đaci kod dva poslodavca, u Porto Montenegru i firmi „Kompresor“  iz Herceg Novog.

Cilj dualnog obrazovanja je da se omogući lakši prelazak mladih koji se obrazuju u stručnim školama na tržite rada, ali i da pomogne u smanjenju nezaposlenosti mladih koji završavaju stručno obrazovanje.

To podrazumijeva planiranje aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi se dualno obrazovanje uspješno realizovalo, kaže direktroka škole, Jovanka Vujačić navodeći da je škola potpisala individualni ugovor sa poslodavcima,koji su prihvatili da učeniic praktični dio nastave realizuju kod njih. „Inače dualno obrazovanje ima za cilj lakši prelazak učenika koji se obrazuju u trogodišnjim školama na tržište rada“

Učenici će kroz dualno obrazovanje dobijati i finansijsku nadoknadu, za prvi razred najmanje 10 odsto od prosječne neto zarade, u drugom 15, a u trećem razredu najmanje  20 posto.

Individualni ugovor koji su potpisali roditelj, odbosno staratelj, škola i poslodavac porazumijeva prava i obaveze poslodavca, učenika i škole. „Poslodavac je u obavezi da učeniku prenese određene vještine i znanja po definisanom planu i programu i učestvuje u provjeri postignuća učenika na kraju godine“.

Škola je ove školske godine upisala I razred stručne škole instalater sanitarnih uređaja, grijanje i klimatizacija i sa zahtjevom se obratila kompaniji „Adriatic Marinas“ i firmi „Kompresor“ d.o.o iz Herceg Novog, koji su odmah prihvatili saradnju pa će po dva učenika znanje i vještine kroz dualno obrazovanje sticati u Herecg Novom i Tivtu.

Direktorka škole navodi da će učenici iz Herceg Novog, koji srednju školu uče u Tivtu, praktični dio nastave obavljati dva dana u svom gradu, kao i Tivćani u Porto Montenegru.

Razlika između dualnog obrazovanja i praktične nasatave je u tome što je kod dualnog poslodavac zadužen da obrazuje učenika i učestvuje u provejri njegovog znanja, a kod praktične nastave provjeru znanja vrši samo škola.