Dvadeset udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom

NVO Savezu “Naša inicijativa” Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odobrilo je projekat “U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom” u vrijednosti od 27.000,50 eura, koji će trajati sedam mjeseci.
Tim povodom koordinatori iz 20 organizacija, među kojima je Marijana Mišić Škanata, predsjednica Evropskog doma Tivat, potpisali su juče u Podgorici ugovor sa izvršnim direktorom saveza Milisavom Koraćem.
Članovima Saveza obratila se predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava, pravnica Aleksandra Popović, koja im je čestitala početak rada na projektu i istakla da će Ministarstvo pratiti realizaciju svih projekata sa ciljem smanjenja diskriminacije lica sa invaliditetom. Svaki oblik diskriminacije mora da prepozna neki od nadležnih organa, odnosno ne možemo nešto nazivati diskriminacijom, ako se to ne utvrdi, naglasila je Popović, a sve inspekcije su zadužene i za pitanja diskriminacije. Kada je ova tema u pitanju, samo je sedam postupaka pokrenuto u 2018. godini pred osnovnim sudovima u Crnoj Gori, a pred inspekcijskim organima ni jedan.


Izvršni direktor Milisav Korać istakao je važnost ovog projekta, koji je najbolje ocijenjen na konkursu i zauzeo prvo mjesto, kao i obavezu koordinatora da se maksimalno posvete svom poslu. Potrebno je ukazati gdje se osobe sa invaliditetom stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na ostale građane.
Koordinatori imaju obavezu da u svojim lokalnim zajednicama svakodnevno sarađuju sa svojim članovima, prate oblike diskriminacije prema njima, obavještavaju Kancelariju Saveza “Naša inicijativa” u kojoj će svakog dana biti angažovan pravnik, koji će im pomoći u sastavljanju raznih vrsta podnesaka. Svoje molbe, žalbe, tužbe mogu usmjeriti prema lokalnim i državnim organima, sudovima, Kancelariji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda sa ciljem smanjenja svih oblika diskriminacije. U dopisima mogu da predlažu: obilježavanje parking mjesta, adaptaciju nepristupačnostih objekata za lica sa invaliditetom, te da traže podrške i preporuke za otklanjanje arhitektonskih i drugih barijera, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Konvencijom UN i Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021 godine.
Na okruglom stolu, koji je organizovan nakon potpisivanja ugovora, čula se i ideja da se u opštinama organizuje edukacija na temu diskriminacije osoba sa invaliditetom.