Edukacija o otpadu na plažama i u moru

U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, održane su prve prezentacije namijenjene djeci osnovnih škola sa ciljem edukacije na temu problematike otpada na plažama i u moru.

Prezentaciju su u OŠ “Veljko Drobnjaković” iz Risna  održali mr Slađana Gvozdenović, Marija Bajković, i Vojislav Draganić.

Predavanjima je prisustvovalo oko 160 djece, uzrasta od 7-14 godina, nekoliko nastavnika i školskog osoblja. Prezentacije su se sastojale iz dva dijela, pri čemu je prvi diobio posvećen opštem predavanju o problematici otpada na plažama i u moru kao i vremenu razgradnje različitih kategorija otpada; negativnim uticajima otpada na živi svijet podmorja i posljedično – uticaj na čovjeka. Nakon toga, predstavljeni su prvi rezultati projekta WELCOME koji se odnose na analize proljećnog sakupljanja i kategorizacije otpada, a koje su sprovedene na nekoliko plaža crnogorskog primorja, na teritorijama Opština Ulcinj, Budva i Herceg Novi. Djeci su predstavljeni i postojeći naučni rezultati o količinama, vrstama i prostornoj distribuciji otpada u moru sa područja Jadranskog i Jonskog mora.

Drugi dio predavanja je obuhvatio temu stepena ugroženosti, zaštite i unaprijeđenja pješčanih dina, kao specifičnih formacija koje se nalaze u zaleđima pješčanih plaža, a čija je zaštita od erozije planirana u okviru WELCOME projekta. Isticanje značaja pješčanih dina koje se nalaze na području velike Ulcinjske plaže je od posebne važnosti za djecu prvenstveno u cilju unaprijeđenja njihovog znanja, odnosa prema životnoj sredini i upoznavanja sa specifičnim, rijetkim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama koje naseljavaju prostore dina. U cilju unaprijeđenja stanja i zaštite pješčanih dina, u okviru pomenutog projekta planirano je sakupljanje prirodnog, otpadnog i neobrađenog drveta koje će poslužiti kao bazni resurs za zaštitu dina, odnosno formiranje drvenih ograda i koridora i spriječiti njihovu direktnu eroziju.

Aktivnosti vezane za edukaciju djece u okviru projekta će biti nastavljene i u narednom periodu u drugim osnovnim školama na crnogorskom primorju – saopšteno je iz JP“Morsko dobro“.